YELA LEATHER STUDIO

Yela Leather Studio proizvodi su nastali uz brigu o svakom naboru, ubodu, sastavu; reagujući na suptilne varijacije kože; kombinujući umetnički dizajn sa tradicionalnim tehnikama izrade. Svaki komad napravljen je po originalnim nacrtima. Rad na dizajnu podrazumeva kreativnost, ali i veštu koordinaciju materijala i načina izrade.

Trudimo se da svaki predmet koji izađe iz Yela Leather Studio radionice postoji kao dokaz da je umetničko zanatstvo živo i zdravo.